LU FASHION

Skontaktuj się z nami

Tel.: +48 690 166 806
Email: kontakt@lufashion.pl

Informujemy, że:
1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na wysłana wiadomość;

2. Masz prawo w każdym czasie wycofać zgodę, wysyłając do nas mail na adres rodo@lufashion.pl;

3. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4. Przed udzieleniem zgody prosimy o zapoznanie się z poniższą Klauzulą Informacyjną dla osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODE NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU UDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Lawender Emilia Bokiniec z siedzibą przy ulicy Nowosielska 47, 15-617 Białystok, Polska, posiadającą NIP 5422975206;

2. Z Administratorem Danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty email, pisząc na adres rodo@lufashion.pl;

3. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym na podstawie wyrażonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

4. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Pana/Panią wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji;

5. Administrator nie udostępnia Pana/Pani danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom: upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT dla Administratora, podmioty powiązane z Administratorem w kraju i za granicą, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych;

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania udzielonej zgody;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Panu/Pani odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej;

Kariera

Marzysz o pracy w branży fashion? Dołącz do najlepszych!
Prześlij swoje CV w języku polskim lub angielskim na poniższy email lub skontaktuj sie bezpośrednio telefonicznie.

Tel.: +48 690 166 806
Email: praca@lufashion.pl

NAPISZ DO NAS
1
💬 LIVE CHAT
Scan the code
Witamy serdecznie 👋
Tutaj Team LU FASHION.
Jak możemy pomóc?